Giới thiệu

CÂU LẠC BỘ GOLF LAND

80

Members

Events

2

Years

Là tổ chức quần chúng tự nguyện, được thành lập bởi các anh chị em trong giới BĐS thích môn golf tại VN

Nguyên tắc hoạt động:

- Tự Nguyện, Dân Chủ bình đẳng

- Quyết định theo đa số, không vì mục đích lợi nhuận, tự quản, tự trang trải về kinh phí theo điều lệ và trong khuôn khổ của pháp luật