Giới thiệu

CÂU LẠC BỘ GOLF VŨ VÕ HÀ NỘI

60

Members

6

Events

1

Years

 CLB Vũ Võ được thành lập để giao lưu kết nối, chia sẻ yêu thương, rèn luyện sức khỏe, tham gia phát triển phong trào, nâng cao trình độ môn gôn, kết nối thành viên họ Vũ Võ

Mục đích: 

 Tăng cường giao lưu giữa các thành viên trong CLB và giữa các CLB golf với nhau

Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong Kinh doanh (nếu có thể) để cùng phát triển

Nguyên tắc hoạt động:

- Tự nguyện

- Đoàn kết, trách nhiệm