Giới thiệu

Hội Golf Hải Phòng

1300

Members

Events

19

Years
  • Người chơi đều có tư tưởng cộng đồng gắn kết, phát triển giao lưu văn hóa kinh tế, sức khỏe
Mục đích: 
  • Để giao lưu, gắn kết các golfer của thành phố Hải Phòng Phát triển phong trào golf tại Hải Phòng, quy tụ các golfer có chung đam mê, sở thích.
Nguyên tắc hoạt động:
  • Dùng luật golf để làm nguyên tắc chung cho Hội
Lịch sử câu lạc bộ:

Vào những năm đầu thế kỷ 21, Hải Phòng đã có một số tay Golf, tuy chưa nhiều nhưng đã là ngọn cờ mở đầu cho phong trào thể thao Golf phát triển. Trong số không nhiều những tay Golf thời kỳ ấy phải nói tới các anh Trần Huy Quang, Nguyễn Văn Thành, Trần Hữu Thiện, Phạm Kỳ Hưng, mà sau này thường gọi vui là “Tứ trụ”. Thế rồi như  một quy luật tất yếu, vào ngày 24/2/2004 một nhóm gồm 10 tay Golf đầu tiên đã nhóm họp, ra mắt CLB Golf Hải Phòng. Sau lễ ra mắt là sự luyện tập gian khổ, trên sân Đồng Mô và sân tập tại Làng Quốc tế Hướng Dương. Vừa luyện tập vừa tiến hành các bước thủ tục cần thiết cho việc xin thành lập CLB Golf Hải Phòng. Sau khi xem xét rất thận trọng, vào ngày 9/5/2005, bằng quyết định số 714/QĐ-UB, UBND TP Hải Phòng cho phép thành lập CLB Golf Hải Phòng và sau đó là quyết định số 3032/QĐ-UB ngày 28/12/2005 phê duyệt điều lệ hoạt động của CLB Golf Hải Phòng. Ngay sau khi được thành lập, ngày 3/10/2005, CLB Golf HP đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2 năm, bầu ra Ban điều hành mới để lãnh đạo CLB thực hiện theo chương trình đã đề ra.