Có được đánh bóng dự phòng sau khi đã đánh bóng vào khu vực phạt?
12:20:00 09/10/2023

Rất nhiều golfer làm điều này trong một vòng chơi và đó là vi phạm luật.

Trong một vòng đánh golf, người chơi đánh một cú vào khu vực được đánh dấu là khu vực phạt. Người chơi sau đó sẽ lấy một quả bóng khác, tuyên bố đó là quả bóng dự phòng và chơi tiếp. Rõ ràng, mục đích ở đây là tiết kiệm thời gian; ý đồ là golfer có thể tiến lên và xem xét xem quả bóng gốc có thực sự nằm dưới nước hay không và giữ cho trò chơi tiếp tục diễn ra. Có vẻ như đây là cách chơi hợp lý, phải không?

Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Vấn đề ở đây là việc chơi một quả bóng dự phòng trong tình huống như vậy bị cấm theo Luật Golf.

Theo Luật 18.3a, nói rõ bóng dự phòng được đánh khi bóng gốc có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoại biên (OB), bóng dự phòng không được phép đánh khi quả bóng gốc đã được biết đến hoặc rất chắc chắn nằm trong khu vực phạt. Nếu bóng đã vào khu vực phạt, ngay khi người chơi đánh một quả bóng khác, bất kể có thông báo là quả bóng dự phòng, quả bóng mới đó đã được coi là bóng trong cuộc và quả bóng đầu tiên phải bị loại bỏ dù có được tìm thấy trong khu vực phạt. Nếu người chơi tiếp tục đánh quả bóng đầu tiên, sẽ phải nhận hình phạt chung vì lỗi đánh sai vị trí bóng.

Phạm Duy Dương