Q&A
Làm gì khi vị trí phát bóng nằm ở trên một tee box khác?
14:57:00 13/05/2024

Người chơi phải làm gì khi hai gậy đo đằng sau tee marker lại nằm dưới tee box tiếp theo? Họ có bị phạt khi phát bóng ở đấy không?

Tôi chơi ở một sân với tee box khá nhỏ. Tôi biết luật cho phép tôi phát bóng trong khoảng cách hai gậy đo dưới vật đánh dấu khu vực phát bóng - tee marker, nhưng vị trí này lại nằm sau một tee marker nữa. Nếu tôi phát bóng ở đây thì tôi có bị phạt vì chơi ở tee box sai không?

Luật golf: Khi nào bóng nằm trong khu vực phát bóng

Dưới định nghĩa của khu vực phát bóng, miễn là người chơi phát bóng ở trong khoảng cách hai gậy đo dưới tee marker thì người chơi vẫn đang chơi đúng khu vực phát bóng của mình. Kích cỡ của tee box không quan trọng bằng khoảng cách hai gậy đo mà người chơi đo được.

Kể cả khi chiều dài hai gậy đo từ mặt trên của tee marker xuống có trùng với một khu vực phát bóng  khác hay không thì định nghĩa của khu vực phát bóng cũng không thay đổi. Trong trường hợp trên của người chơi kể cả khi có sự trùng lặp với khu vực phát bóng khác, người chơi vẫn có thể xác định khu vực phát bóng của mình theo chiều dài hai gậy đo từ tee marker ở trên xuống.

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng