Lịch sử và luật thả bóng golf
08:30:00 10/04/2024

Luật về hành động đưa bóng trở lại cuộc chơi đã có nhiều thay đổi lớn trong hai trăm năm trở lại gần nhất là vào năm 2023.

Bắt đầu từ năm 1908 luật bắt đầu định nghĩa và mô tả chi về hành động thả bóng, người chơi sẽ đưa bóng quay trở lại cuộc chơi bằng cách thả bóng đằng sau vai:

Người chơi hướng mặt về phía hố, đứng thẳng, và thả bóng đằng sau vai

Thả bóng đằng sau vai

Nếu bóng chạm vào người chơi trước khi chạm đất, người chơi sẽ phải thả lại. Nếu bóng chạm vào người chơi hoặc nằm yên chạm vào người chơi rồi di chuyển khi họ di chuyển thì bóng sẽ được chơi nơi nó nằm

Cách thả bóng qua vai không chỉ rườm rà, nó còn dẫn đến rất nhiều các trường hợp lỗi và thả bóng lại khi bóng lăn ra hoặc nảy khỏi khu vực thả.

Vào năm 1984, luật golf được sửa đổi và kỹ thuật thả được yêu cầu được thay đổi thành: “Người chơi đứng thẳng, giữ bóng ở độ cao ngang vai và cách người một sải tay và thả xuống

Thả bóng ngang vai

Và bóng phải được thả không gần hố hơn vị trí gốc của bóng. Khi thả nếu bóng chạm vào bất kỳ người nào hay trang thiết bị nào trước hoặc sau khi bóng chạm vào sân và trước khi nó nằm yên bóng sẽ phải được thả lại. Không có giới hạn số lần thả lại trong điều kiện này.

Từ năm 2019, luật đã sửa đổi nhiều hơn nữa và yêu cầu “người chơi phải thả bóng thẳng xuống từ chiều cao ngang gối”. Nếu trong khi thả nếu bóng chạm vào người hay trang thiết bị hoặc bóng không được thả trong khu vực giải thoát (hoặc trên đường thẳng kéo lùi) thì người chơi phải thả lại và không có giới hạn về số lượng thả lại.

Thả bóng chiều cao ngang gối

Việc thay đổi luật thả bóng đã cho thấy nỗ lực của USGA và R&A trong việc làm golf trở nên vui hơn và dễ chơi hơn. Quy trình thả bóng nhanh hơn hoàn toàn và cho người chơi nhiều khả năng kiểm soát hơn khi thả bóng. 

Nguyễn Minh Hoàng