Q&A
Người chơi có được đặt gậy xuống cỏ trong bẫy cát không?
14:30:00 12/04/2024

Một tình huống đặc biệt mà người chơi có thể đặt gậy chạm mặt đất của bẫy cát.

Tôi biết là người chơi không được dùng gậy chạm vào cát trong bẫy cát, thế còn búi cỏ chưa được loại bỏ ở bên trong bẫy cát thì sao? Chỗ cỏ đấy có được coi là một phần của bẫy cát không? Tôi có được đặt gậy ở trên chỗ cỏ đấy không?

Luật golf: Đánh bóng trong bẫy cát

Trước tiên người chơi không bị cấm chạm vào cát trong bẫy cát bằng tay hay gậy mà chỉ có một vài hạn chế khi chạm vào bẫy cát. Ví dụ người chơi đang mỏi chân và chỉ dùng gậy để tựa vào cát cho đỡ mỏi thì hành động đó hoàn toàn được phép và sẽ không bị phạt.

Nhưng nếu trước khi đánh bóng trong bẫy cát mà người chơi cố tình chạm cát trong bẫy cát bằng tay, gậy, cây cào cát hoặc vật khác để kiểm tra tình trạng của cát nhằm tìm hiểu thông tin cho cú đánh tiếp theo hoặc chạm cát ở trước hoặc ngay sau bóng thì người chơi đã vi phạm luật 12.2 về đánh bóng trong bẫy cát và phải nhận hình phạt chung (hai gậy phạt trong đấu gậy và thua hố trong đấu đối kháng).

Quay lại với câu hỏi, theo định nghĩa của bẫy cát thì đất hoặc các vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt nằm bên trong khu vực được chuẩn bị (như là cỏ, bụi hoặc cây) sẽ không thuộc bẫy cát nên người chơi có thể đặt gậy lên cỏ trong bẫy cát.

Nguyễn Minh Hoàng