Người chơi có nên được cảnh báo khi họ sắp sửa vi phạm một luật?
16:06:00 09/03/2024

Một trọng tài đã giải cứu Phil Mickelson ở PGA championship năm 2023. Nhưng điều này có nên xảy ra không và người chơi nên làm gì khi nhìn thấy người chơi khác sắp phạm luật.

“Chủ động ngăn chặn trước khi ai đó phạm luật có phải là công việc của trọng tài không?” Đó là một chủ đề được bàn tán sôi nổi bên lề khi Phil Mickelson được một trọng tài cứu cho một lỗi mà sẽ có hình phạt đáng kể trong vong hai của PGA Championship năm 2023.

Phil Mickelson đang thực hiện giải thoát trở về đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau, nhưng Phil không biết luật đã thay đổi từ đầu năm 2023 và đáng lẽ sẽ phạm luật và thả bóng sai luật. Nhưng một trọng tài đã đến cứu thua Mickelson và cố ngăn và giải thích luật cho anh.

Cuối cùng Mickelson đã cảm ơn trọng tài khi anh nhận ra mình đã không biết về thay đổi luật này.

Nhưng điều này có làm bạn đọc phải nghĩ – trọng tài có nên can thiệp vào không?

Vi phạm luật golf, người chơi có nên được cảnh báo trước?

Hãy bắt đầu với trọng tài, câu trả lời ở trong quy chế hội đồng trong phần hướng dẫn chính thức của luật golf.

Mặc dù trọng tài không có nghĩa vụ cảnh báo một người chơi sắp vi phạm luật, để ngăn người chơi nhận phạt, trọng tài nên cảnh báo người chơi bất kỳ khi nào có thể (trong đấu gậy) và khi trọng tài đó đã được phân công đi theo nhóm đấu đó trong toàn bộ vòng đấu (trong đấu đối kháng).

Các hành động như trên (tình nguyện cung cấp thông tin luật để ngăn người chơi vi phạm luật) của trọng tài là công bằng khi họ làm như thế một cách nhất quán đối với tất cả người chơi.

Còn đối với người chơi thì sao? Lấy ví dụ trong CLB golf của bạn đọc luật 1.3b (1) ghi người chơi phải có trách nhiệm áp dụng luật cho bản thân họ, nhận biết khi nào họ đã phạm luật, và trung thực trong việc áp dụng hình phạt lên bản thân.

Nếu không người chơi có thể bị truất quyền thi đấu dưới luật 1.2a, nếu hội đồng quyết định những gì người chơi làm là vi phạm nghiêm trọng.

Cho người chơi khác thông tin không được tính là lời khuyên, các thông tin đó được định nghĩa là “thông tin công cộng”, nên nếu bạn chơi sắp thả bóng sai người chơi có thể nhắc họ.

Nhưng trong đấu gậy, người chơi không thể quyết các vấn đề về luật bằng cách thỏa thuận. Luật 20.1c ghi người chơi được khuyến khích hỗ trợ nhau cách áp dụng luật, tuy nhiên họ không có quyền quyết định một vấn đề luật bằng cách đồng thuận và việc đồng thuận như thế không có tính rằng buộc với người chơi, trọng tài hoặc Hội Đồng.  

Nhưng điều này không được áp dụng trong đấu đối kháng, khi người chơi có thể nhìn thấy đối thủ đánh và tự bảo vệ quyền lợi của họ. Ở đấu đối kháng người chơi có thể quyết định giải quyết vấn đề luật bằng cách đồng thuận.

 

Nguyễn Minh Hoàng