HIO
Chi tiết bảng giá trị trả thưởng Hole in one trên 61 sân golf của VGS Booking
22:30:00 21/04/2023

Tiền thưởng Hole in one của VGS Booking dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ được áp dụng trên 61 sân golf tại Việt Nam.

Dịch vụ giải thưởng hole in one của VGS Booking với các golfer khi được áp dụng rộng rãi trên 61 sân golf cả nước. Rất nhiều golfer sử dụng dịch vụ đã nhận được tiền thưởng khi ghi hole in one, đây là món quà ý nghĩa để mỗi golfer ghi dấu ấn của mình sau mỗi cú Acce thành công. 

Để khách hàng nắm rõ hơn giá trị tiền thưởng mình có thể nhận được khi sử dụng các gói dịch vụ khác nhau. VGS Booking xin gửi đến khách hàng thông tin chi tiết về số tiền thưởng áp dụng trên mỗi sân đấu, tương ứng với mỗi gói dịch vụ. 

STT

TÊN SÂN

TÊN GÓI BẢO HIỂM HIO

D20/Y20

D50

D100/

M100/Y100

D200/

M200/Y200

D300

D400

D500/Y500

1

Hilltop Valley Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2

BRG Kings Island Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

3

Hanoi Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

4

Long Bien Golf Course 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

5

Sky Lake Resort & Golf Club

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

6

Van Tri Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

7

BRG Legend Hill Golf Resort

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

8

BRG Ruby Tree 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

9

Vinpearl Golf Hai Phong 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

10

Dai Lai Star Golf & Country Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

11

Heron Lake Golf Course & Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

12

Tam Dao Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

13

Trang An Golf & Resort

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

14

Amber Hills Golf & Resort

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

15

Stone Valley Golf resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

16

FLC Golf Links Quang Binh 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

17

Vinpearl Golf  Nha Trang 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

18

Dalat Palace Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

19

Ba Na Hills Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

20

BRG Danang Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

21

Long Thanh Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

22

Song Be Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

23

Twin Doves Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

24

Tan Son Nhat Golf Course 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

25

Vietnam Golf & Country Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

26

Vung Tau Paradise Resort Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

27

Vinpearl Golf Phu Quoc 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

28

Dong Nai Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

29

KN Golf Links

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

30

Royal Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

31

Phoenix Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

32

Sono Belle Hai Phong  

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

33

Cua Lo Golf Resort 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

34

Sea Links Golf Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

35

Vinpearl Golf Nam Hoi An 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

36

Xuan Thanh Golf Club

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

37

Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

38

Taekwang Jeongsan Country Club 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

39

Royal Island Golf & Villas 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

40

Tuần Châu Golf & Resort

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

41

Thanh Lanh Valley Golf & Resort

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

42

PGA Novaworld Phan Thiết 

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

43

Yên Bái star Golf

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

44

Sonadezi Chau Duc Golf Course

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

45

Bình Tiên Golf Club

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

46

Royal Long An Golf & Villas

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

47

Dragon Golf Links

20.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

48

Chi Linh Star Golf 

20.000.000

50.000.000

90.000.000

180.000.000

270.000.000

360.000.000

450.000.000

49

FLC Golf Links Samson

20.000.000

50.000.000

90.000.000

180.000.000

270.000.000

360.000.000

450.000.000

50

Laguna Lang Co 

20.000.000

50.000.000

90.000.000

180.000.000

270.000.000

360.000.000

450.000.000

51

Montgomerie Links 

20.000.000

50.000.000

90.000.000

180.000.000

270.000.000

360.000.000

450.000.000

52

Mong Cai International Golf Club 

20.000.000

50.000.000

90.000.000

180.000.000

270.000.000

360.000.000

450.000.000

53

SAM Tuyền Lâm

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

54

The Bluffs Ho Tram Strip 

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

55

The Dalat at 1200

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

56

Harmonie Golf Park 

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

57

FLC Golf Links Quy Nhon 

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

58

West Lakes Golf & Villas 

20.000.000

50.000.000

85.000.000

170.000.000

255.000.000

340.000.000

425.000.000

59

Diamond Bay Golf Resort

20.000.000

50.000.000

75.000.000

150.000.000

225.000.000

300.000.000

375.000.000

60

FLC Golf Club Quảng Ninh

20.000.000

50.000.000

75.000.000

150.000.000

225.000.000

300.000.000

375.000.000

61

Hoiana Shores Golf Club

20.000.000

50.000.000

75.000.000

150.000.000

225.000.000

300.000.000

375.000.000

Có rất nhiều golfer tin tưởng và đăng ký gói bảo hiểm HIO của VGS Booking nhiều lần và may mắn trúng liên tiếp với chính sách DỄ CHƠI- DỄ TRÚNG: 

- Mức trả thưởng tối đa 500 triệu đồng cho 01 lần trúng thưởng

- Không giới hạn khoảng cách từ Tee box.

- Áp dụng 4 hố par 3 trong vòng golf 18 hố.

- Trả thưởng sau 5 ngày làm việc khi hoàn thành thủ tục. 

- Áp dụng cho cả golfer không có mã VGA, vID ( app WGHN) và golfer người nước ngoài. 

Liên hệ để được hướng dẫn Hotline: : 033.25.11111

 

Phạm Duy Dương