Q&A
Người chơi có được sửa vết đánh bóng ảnh hưởng đến thế đánh hay không?
15:46:00 15/05/2024

Luật quy định thế nào khi người chơi đứng trên vết đánh bóng của nhóm chơi khác?

Tôi phát bóng lên fairway. Nhưng khi tôi vào tư thế đánh cho gậy hai của mình trên fairway, thì chân của tôi đang dẫm trong vết đánh bóng của nhóm trước. Tôi thấy một nhúm cỏ ở phía trước, nghĩ rằng nó là từ vết đánh bóng này mà ra, tôi lấy nhúm cỏ đó đắp lên vết đánh bóng. Nhưng bạn chơi của tôi kêu rằng đây là phạm luật, theo luật golf thì tôi có phạm luật gì khi sửa vết đánh bóng này không?

Luật golf: Sân thế nào thì chơi thế đấy

Tuy việc sửa chữa các vết đánh bóng là một quy tắc ứng xử đúng nhưng trong trường hợp này nó sẽ khiến người chơi vi phạm một trong những luật cơ bản nhất của golf, “sân thế nào thì chơi thế đấy”.

Luật 8.1a cấm các hành động của người chơi làm cải thiện điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh. Ở đây chính là thế đứng dự kiến của người chơi. Nên các hành động làm thay đổi bề mặt sân như sửa chữa vết đánh bóng đều bị cấm.

Nếu người chơi sửa vết đánh bóng để có thế đứng tốt hơn thì họ sẽ phải nhận hình phạt chung (thua hố trong đấu đối kháng và hai gậy phạt trong đấu gậy).

Nguyễn Minh Hoàng