“Yen Bai Star Invitational 2024” Quy tụ những golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
14:27:48 02/04/2024

“Yen Bai Star Invitational 2024” là một giải đấu dành cho các golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu của Việt Nam cũng như các golfer chuyên nghiệp nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Giải đấu gồm 39 golfer trong đó có 30 golfer chuyên nghiệp và 9 golfer nghiệp dư. Tất cả các golfer tham dự giải đều được sân gửi giấy mời đích danh.

vNews