Khi nào được dùng bóng dự phòng?
21:30:00 25/10/2022

Việc sử dụng bóng dự phòng (provisional ball) - đánh quả bóng mới từ vị trí cũ khi xác định bóng ban đầu (original ball) đã thất lạc - là một tình huống rất thường gặp ở các giải đấu.

Nhờ vào việc dùng bóng dự phòng, người chơi có thể rút ngắn thời gian di chuyển nếu như quả bóng ban đầu thất lạc. Tuy nhiên để có quyền này, người chơi cần phải nắm rõ luật golf cần thiết liên quan đến bóng dự phòng (Luật 18.3).

Khi nào được phép dùng bóng dự phòng?

Một người chơi chỉ có quyền dùng bóng dự phòng nếu nhận định bóng trước đó của mình bị OB (out of bounds) hoặc thất lạc ở khu vực nằm ngoài khu vực phạt, theo hình thức Phạt gậy và khoảng cách (stroke and distance) - nghĩa là bị phạt 1 gậy và đánh lại từ vị trí ban đầu.

Tuy nhiên nếu cảm thấy quả bóng ban đầu có thể thất lạc trong khu vực phạt đỏ hoặc vàng (bẫy nước), người chơi sẽ không được quyền dùng bóng dự phòng. Nếu vẫn quyết đánh lại từ vị trí cũ, trái bóng thứ hai được đánh đi sẽ được coi là bóng trong cuộc thay cho bóng ban đầu và người chơi sẽ nhận phạt 1 gậy.

Thông báo trước khi dùng bóng dự phòng

Khi đã xác định mình sẽ sử dụng bóng dự phòng, người chơi bắt buộc phải thông báo về điều này với những người trong nhóm trước khi cú đánh được thực hiện. Lời thông báo này cần phải có từ “dự phòng” (hoặc provisional) hay những từ ngữ khác thể hiện việc bạn sẽ dùng bóng dự phòng theo luật 18.3.

Nếu không thông báo rõ điều trên, hoặc dùng những từ ngữ không thể hiện rõ mình sẽ dùng quyền này dù có ý định, bóng của bạn sẽ không phải bóng dự phòng. Thay vào đó, quả bóng mà bạn đánh sau bóng ban đầu sẽ là bóng trong cuộc và người chơi sẽ nhận phạt 1 gậy.

Khi nào bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc?

Bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc và người chơi nhận phạt 1 gậy theo hình thức stroke and distance chỉ trong hai trường hợp sau:

Đầu tiên là quả bóng trước đó phải được xác định bị OB hoặc thất lạc trong bất kỳ khu vực nào khác, ngoại trừ khu vực bẫy nước. Khi đã hoàn tất quá trình này, bóng ban đầu sẽ không còn tính trong cuộc kể cả khi nó được tìm thấy trên sân sau 3 phút. Nếu cố tình dùng lại bóng ban đầu, người chơi sẽ nhận mức phạt chung (phạt 2 gậy ở stroke play hoặc thua hố ở match play) vì lỗi đánh sai bóng (Luật 6.3c).

Tình huống còn lại là nếu quả bóng dự phòng được đánh từ vị trí gần hố hơn so với điểm rơi ước chừng của bóng ban đầu, nó sẽ được tính là bóng trong cuộc. Tương tự trường hợp trên, bóng ban đầu sẽ không còn trong cuộc chơi.

Được đánh bóng dự phòng đến khi nào?

Bóng dự phòng sẽ tiếp tục giữ trạng thái này miễn là vị trí của nó không gần hố hơn điểm rơi ước chừng của bóng ban đầu. Tất nhiên tất cả cú đánh của người chơi vào bóng dự phòng vẫn được tính vào bảng điểm.

Ảnh: USGA

 

Lấy ví dụ ở hình trên, người chơi quyết định dùng bóng dự phòng khi xác định bóng ban đầu thất lạc trong bụi cỏ. Tuy nhiên cú đánh của anh ta đưa bóng đến điểm A, vị trí không gần hố hơn so với điểm rơi của bóng ban đầu. Từ điểm A, người chơi tiếp tục đánh bóng dự phòng đến điểm B, vị trí gần hố hơn. Nếu tiếp tục đánh ở vị trí B vì không tìm thấy bóng ban đầu trong 3 phút, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc và người chơi nhận 1 gậy phạt. Tổng cộng người chơi cần 5 gậy để đưa bóng lên green trong tình huống này.

Khi nào phải loại bỏ bóng dự phòng?

Nếu bóng dự phòng vẫn chưa được tính trong cuộc, người chơi bắt buộc phải loại bỏ nó theo hai trường hợp sau:

Một là khi bóng ban đầu được tìm thấy trên sân trước giới hạn 3 phút tìm kiếm và nó không nằm trong khu vực phạt. Như vậy nếu tìm thấy bóng ban đầu trong 3 phút, người chơi buộc phải đánh tiếp từ vị trí này.

Trong trường hợp bóng ban đầu được biết rõ hoặc chắc chắn rơi vào khu vực phạt, người chơi buộc phải đánh tiếp từ vị trí bóng rơi hoặc chọn quyền giải thoát khỏi bẫy theo luật 17.1d.

Ở hai trường hợp này, nếu vẫn tiếp tục đánh bóng dự phòng, người chơi sẽ nhận gậy phạt vì đánh sai bóng, tuy nhiên tất cả những cú đánh vào bóng dự phòng trước đó sẽ không được tính.

 

vNewsToday