Luật golf giúp những người chơi khuyết tật như thế nào?
08:30:00 11/04/2024

Luật golf 2023 có thêm một luật quan trọng mới nhằm cho phép người chơi bị khuyết tật thi đấu một cách công bằng với những người chơi khác.

Golf là môn thể thao cho mọi người bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay khả năng chơi và luật golf 2023 đã củng cố khái niệm này với luật 25. Các điều chỉnh cho người chơi khuyết tật lần đầu tiên được làm một phần của bộ luật chính của môn thể thao.

Các điều chỉnh cho người chơi khuyết tật

Luật cũ nói gì về người chơi khuyết tật?

Các điều chỉnh luật cho người chơi khuyết không thuộc 24 luật golf chính thức, chúng không được tự động áp dụng cho tất cả giải đấu và chỉ được sử dụng khi hội đồng phụ trách giải đấu áp dụng các điều chỉnh luật đó.

Hiện tại thì sao?

Luật 25 bây giờ áp dụng cho mọi giải đấu mọi thể thức chơi. Việc áp dụng luật 25 sẽ tùy thuộc vào loại khuyết tật và tính hợp lệ của người chơi.

Luật 25 điều chỉnh một số luật đối với người chơi có các khuyết tật như sau:

  • Người chơi mù (bao gồm các mức độ khiếm thị khác nhau),
  • Người chơi bị cụt (bao gồm người chơi khuyết tật chi và người chơi bị mất chi),
  • Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, và
  • Người chơi thiểu năng trí tuệ.

Tùy thuộc vào loại khuyết tật, các điều chỉnh bao gồm: cho phép đặt vật thể xuống đất để hỗ trợ nhắm hướng, thế đứng hoặc swing, được neo gậy,  dùng gậy chạm vào cát trong bẫy cát ở đằng trước và sau bóng, được nhận trợ giúp từ một phụ tá.

Mục đích của luật

Khi thông báo về thay đổi này, Grant Moir, giám đốc luật của R&A đã trả lời rằng “Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các golfer có khuyết tật trong một thời gian dài. Chúng tôi đã luôn có các điều chỉnh cho luật trong hơn 25 năm nay và chúng vẫn luôn được hoàn thiện dần theo thời gian. Chúng tôi đã luôn luôn được hướng dẫn và lắng nghe các góp ý của người chơi và các người quản lý làm việc trong trong các giải đấu cho người chơi với khuyết tật.

Nhưng chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để đưa những điều chỉnh này vào luật golf để giúp cho các hội đồng không cần phải đưa ra luật địa phương để áp dụng vào giải đấu của họ.

Chúng tôi đã thấy một sự tăng trưởng lớn trong các cuộc thi đấu trình độ cao giữa các người chơi có khuyết tật, chúng tôi cảm thấy điều này thật tuyệt vời.

Chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để biến các điều chỉnh này thành luật”.

Nguyễn Minh Hoàng